Acest site foloseste cookie-uri pentru o afisare corespunzatoare.

Sistemul de Management al Calității este implementat în conformitate cu cerințele ISO 9001, încă din 2001; acest lucru ne permite și ne ajută atât să identificăm nevoile, cerințele și așteptările clienților cât și să controlam procesele desfășurate.
La noi, calitatea este consecința angajării totale a organizației în a crea valoare adăugată și un sentiment de satisfacție clienților pentru serviciile primite.
Produsele și materialele procesate sunt clar identificate pe întreg ciclul de producție și livrare. Organizația protejează permanent proprietatea clientului, materială şi intelectuală.
Organizația dispune de o bază tehnico-materială potrivită lucrărilor pe care le execută, respectiv o gamă completă și variată de echipamente și software adecvate.
Procesele specifice ale companie se desfășoară după reguli stabilite, mereu la fel.
In orice moment, istoria de fabricație, pentru fiecare piesă /ansamblu poate fi refăcută datorită înregistrărilor efectuate in Fișele de Urmărire.
Piesele sunt livrate către client, doar după ce suntem convinși că am parcurs toate etapele planificate atât fabricație cât și evaluarea conformității cu cerințele clientului Auditul intern și acțiunile corective sunt practici curente, în demersul de a ne îmbunătății performanța. Obiectivul principal al companiei este să furnizeze pe piață produse și servicii atractive acolo unde competențele și experiența dobândită pot fi utilizate cel mai bine în interesul companiei.
Ținta noastră finală este credibilitatea în fața clienților.

  • SC ICPEST SRL are o preocupare continua pentru calitate, pe care o construiește în toate procesele interne și în care implică toți angajații.
  • SC ICPEST SRL se preocupă să îndeplinească nevoile și așteptările clienților prin respectarea specificațiilor, standardelor și reglementărilor legale specifice domeniului de activitate, atât din punct de vedere tehnic și comercial, cât și prin promovarea unei conduite etice în modul în care își conduce afacerile.
  • Top managementul este responsabil pentru dezvoltarea politicii de calitate, de asigurarea resurselor pentru implementarea acestei politici, precum şi de comunicarea acestora tuturor angajaţilor şi oricărei alte părţi interesate şi de asigurarea resurselor pentru implementarea acestei politici.
  • Satisfacţia clienţilor este sensul activităţii noastre. Dorim să fim permanent, cu rigoare şi profesionalism, în contact cu clienții, atât pentru a ne adapta cerinţelor lor şi/sau a le anticipa solicitările, cât şi pentru a construi împreună cu ei o relaţie solidă şi durabilă.
  • Ne angajăm să îmbunătăţim continuu calitatea proceselor noastre pentru a crea un avantaj competitiv pentru clienţii noştri şi pentru noi înşine.
  • Ne angajăm, prin soluţiile promovate, să luăm măsuri pentru prevenirea poluării, reducerea deşeurilor şi a consumului de resurse (materiale şi energie), pentru a diminua orice impact negativ asupra mediului.
  • Cel mai mare accent îl punem pe integritate, spirit inovator, produse superioare pentru clienţii noştri şi respectul pentru oameni şi protecţia mediului.
  • Ne vom onora angajamentele de conformitate cu legislaţia şi reglementările de mediu şi protecţia muncii.
  • Obţinerea performanţei noastre este condusă, implementată, măsurată şi monitorizată prin Sistemul de Management al Calităţii.
  • Suntem angajaţi în a respecta prevederile standardului ISO 9001:2008 şi alte reglementări legale care au un impact asupra acestor activităţi.
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com